Novinky

  • 20.05.2024 Good Verstappen v neděli kromě Imoly opanoval také Nürburgring - v simulátoru

  • 09.05.2024 Bad Z FIA odchází generální ředitelka, Natalie Robynová

  • 09.05.2024 Neutral Americký kongres vyšetřuje, proč Liberty odmítla Andrettiho

Facebook Instagram

Průvodce závodem 24 hodin ve Spa

Průvodce závodem 24 hodin ve Spa

Menší změny v programu víkendu

Podnik 24 hodin ve Spa je součástí seriálu Blancpain GT Series. Na závod se kromě běžných ustanovení společných s BGTS, případně jeho vytrvalostní částí, vztahují některé zvláštní předpisy.

Závod je až na výjimečné případy určen pro vozy třídy GT3. Dle jejich jezdeckého složení jsou účastníci děleni do dalších tří kategorií (celkové hodnocení – profesionálové, smíšené a amatérské posádky). V klasifikaci poslední zmíněné skupiny budou zahrnuti také soutěžící ve třídě National (Cup a Xtracup - pohárové vozy) a Invitational (jiná technika po schválení SRO).

Průběh závodního víkendu

Již v úterý odpoledne se s okruhem v tříhodinové seanci mohou seznámit „bronzoví“ jezdci.

Pro všechny účastníky začíná závodní víkend ve čtvrtek tréninky. První trvá 90 minut, druhý byl zkrácen na jednu hodinu. Novinkou je třetí, hodinu a půl trvající trénink, který se uskuteční po skončení kvalifikace, tj. v noci. V této části musí každý pilot absolvovat dvě měřená kola.

Původně dvoudílná kvalifikace (2 x 75 minut) s jednou částí probíhající v noci byla nahrazena formátem používaným v letošních podnicích vytrvalostní části BGTS. Nyní je rozdělena na čtyři části, každou v délce patnácti minut. V ní musí vybraný pilot posádky docílit alespoň jedno měřené kolo. Pro tříčlenné sestavy začíná kvalifikace až druhým dílem. Pro každou část kvalifikace je vůz vybaven sadou nových pneumatik.

Odlišný je také způsob tvorby výsledků. Místo sestavení roštu dle nejlepšího času nyní rozhoduje spolehlivost a pak průměr časů všech členů posádky.

Nejprve se bude rozhodovat mezi účastníky, kteří dokázali docílit všech časů (tzv. Qualifying Ranking – QR, jenž se rovná 1). Budou následovat soutěžící bez jednoho času (QR=2), dvou (QR=3), tří u čtyřčlenných posádek (QR=4) a nakonec bez času (QR=5). Při shodě budou určující hodnota nejlepšího času (platí pro QR1, QR2, QR3 u čtyřčlenných), kdy byl čas dosažen (QR3 u tříčlenných a QR4 u čtyřčlenných), případně rozhodnutí komisařů (QR5).

Dvacet nejrychlejších vozů postupuje do Superpole. Je jim přidělena sada pneumatik použitelná v této části (případně v závodě s výjimkou startu), která se nesmí předehřívat. Za volanty se posadí členové posádek, vybraní nejpozději půlhodiny po skončení kvalifikace.

66. ročník 24 hodin ve Spa  

Méně známou povinností účastníků superpole je jízda se zapnutými světly

Foto: Tomáš Krejčík

Superpole zahajuje v kvalifikaci dvacátý vůz výjezdem z boxové uličky. Z ní každou minutu vyráží na dráhu další jezdec v pořadí (s tolerancí deseti vteřin). Po objetí instalačního kola má každý ze závodníků možnost docílit během dvou měřených kol času.

Startovní rošt je následně sestaven na prvních dvaceti místech dle pořadí dosaženého v Superpole, u zbytku pole dle výsledků kvalifikace. Nejlepší posádka z každé třídy je ohodnocena jedním bodem.

V trénincích a po ujetí minimálně dvou kol závodu je počet použitých sad pneumatik a jejich výměna zcela na rozhodnutí týmu. Pouze v kvalifikaci odpovídá maximální počet sad suchých pneumatik počtu členů posádky (tři anebo čtyři) - na každého jezdce čeká kompletní nové obutí. Pro účastníky Superpole je vyhrazena další sada navíc. Tu mohou případně využít kdykoliv v závodě s výjimkou startu.

Závod

Pilotem pro úvodní část závodu může být kterýkoliv člen posádky bez ohledu na čas dosažený v kvalifikaci. Pokud jej vedoucí stáje nenahlásí nejpozději hodinu po skončení Superpole, startuje v kvalifikaci nejrychlejší pilot z posádky. Odpočet začíná po protnutí startovní čáry na konci zahřívacího kola, po němž následuje letmý start.

Délku zastávky ovlivňuje povinný minimální čas strávený v boxové uličce, který se může lišit podle prováděných úkonů. Během tohoto závodu bude možné čtyřikrát využít nedodržení spodní hranice, nepřekročí-li vteřinovou toleranci. Novou možností je letos využití jednoho žolíku během každého z šestihodinových úseků, kdy tým po po předchozím nahlášení sportovním komisařům nemusí dodržet stanovenou délku pobytu v uličce.

Úkony během kompletní zastávky musejí proběhnout v následujícím pořadí: tankování, výměna pneumatik, ostatní práce.

 

Každému tankování musí předcházet uzemnění vozidla měděným drátem. Zajímavostí z roku 2012 byl spor ohledně „nahrazení“ tohoto úkonu zapojením tlakové hadice k ovládání výsuvných zvedáků. Upravená pravidla od následující sezony již nepřipouštěla uplatnění důvtipu při jejich výkladu.

Foto: Tomáš Krejčík

Kromě dohlížejícího vedoucího týmu se tankování mohou účastnit čtyři mechanici (s červenou páskou): dva určení na obsluhu tankovacího zařízení, jeden pomocník s připraveným hasicím přístrojem a jeden člověk na mytí čelního skla, světel, stažení dat, výměnu láhve s pitím anebo pomoc při střídání pilotů.

V daném prostoru se mohou navíc nacházet další dva mechanici s přesně vymezenými úkoly. První ovládá pouze uzavírací ventil na tankovacím zařízení. Druhý může být použit u vozidel s jedním tankovacím otvorem na každé straně, kdy je potřebná přítomnost mechanika s odvětrávací hadicí na druhé straně auta. Během tankování musí stát vůz na kolech, mít vypnutý motor a být uzemněn. Jezdec může zůstat ve voze.

Výměnu pneumatik provádějí dva mechanici vybavení jednou utahovací pistolí, kteří jsou označení červenou páskou na paži. Dohlížet na ně může bez zásahu na voze vedoucí stáje (bílá páska) a zároveň lze uskutečnit výměnu jezdců. Přítomnost dalších osob v pracovním prostoru je nepřípustná. Samozřejmostí jsou vypnutý motor a zákaz tankování.

Pokud se v prostoru nacházejí mechanici se žlutou páskou, může se jednat o techniky na kontrolu stavu brzd (max. jeden) anebo pneumatik (max. jeden). Lze provést měření teploty a tlaku.

Během 24hodinového závodu lze obvyklou výměnu brzdových kotoučů a destiček provést přímo v boxovém stání. Po sejmutí kol a jejich odklizení (včetně nářadí) mohou na této operaci pracovat ve vymezeném prostoru maximálně čtyři mechanici.

Jedná se o tzv. technickou zastávku, která musí být provedena mezi 12. a 15. hodinou závodu. Její minimální délka je pět minut, odpočet probíhá od protnutí čáry vjezdu do boxů a končí opuštěním boxové uličky. Nesmí být prováděna během neutralizace (virtuální i skutečné bezpečnostní vozidlo na dráze). Pokud tento případ nastane ke konci uvedené doby, bude završení technické zastávky umožněno 15 minut po novém startu.

Sda brzdových dílů připravená na výměnu během podniku 24 hodin ve Spa  

Foto: Tomáš Krejčík

Stejný pilot může strávit za volantem maximálně tři hodiny a patnáct minut – poté musí následovat minimálně jednu hodinu trvající přestávka v řízení. Celková doba řízení jednoho pilota nesmí přesáhnout 14 hodin. Mezi tuto dobu není započítán čas strávený v boxech.

Dále je nutné dodržet maximální délku jednoho úseku (neboli stintu), která může trvat maximálně 65 minut (případně 70 minut během neutralizace při blížící se výměně). Za začátek této doby se počítá buď start závodu, nebo protnutí čáry na výjezdu z boxů. Konec nastává v okamžiku protnutí čáry na začátku boxů anebo v závěru při průjezdu cílem.

Překročení délky stintu je potrestáno buď průjezdem boxovou uličkou (překročení doby do pěti minut) anebo odpykáním trestu Stop and Go o maximální délce 30 vteřin (více jak pět minut). Při opakovaném prohřešku u jedné posádky mají komisaři pravomoc prodloužit délku trestu, v krajních případech ji mohou vyloučit ze závodu. V případě oznámení trestu deset minut před koncem závodu a méně se trest mění na přičtení 75 vteřin k výslednému času (loni 60 sekund).

Další omezení platí při povinné účasti pilota/ů s bronzovou licencí ve smíšené posádce anebo jezdce se stříbrnou licencí, soutěžícího v amatérské třídě. Podrobnosti budou uvedeny v příslušných článcích komentované startovní listiny.

Již po uplynutí šesti hodin se v každé třídě přiděluje bodové hodnocení podle průběžného pořadí (12-9-7-6-5-4-3-2-1). Stejným způsobem bude znovu po dvanácti hodinách ohodnoceno devět nejlepších posádek ve třídě.

Základní bodový příděl v plné výši je rozdělen po vypršení časového limitu a dokončení kola nejúspěšnějším vozem. V každé kategorii je body ohodnoceno deset nejlepších posádek (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1). Ve všech zmíněných případech se body rozdělují rovnoměrně mezi všechny členy posádky.

Další změny v pravidlech

Pro podnik ve Spa neplatí letošní novinka týkající se omezení počtu účastníků, bojujících v celkovém hodnocení (respektive profesionálů) na 26 vozů. Důvodem je zařazení závodu do dalšího z šampionátů společnosti SRO (Intercontinental GT Challenge), jenž je vyhrazen výrobcům.

Nově jsou v pravidlech uvedeny konkrétnější tresty v případě kolizí, které jsou rozděleny na dvě skupiny. Pokud vzájemně kolidují profesionálové anebo amatéři, závisí potrestání viníka na následcích pro poškozeného pilota. Jestliže se dokáže vrátit do závodu, následuje trest průjezdu boxovou uličkou. Není-li schopen pokračovat, viník musí zastavit na jednu minutu v boxech.

Přísnější jsou tresty během kolize profesionálního pilota při předjíždění amatéra. A to i v případě míjení soutěžících se ztrátou jednoho anebo více kol. Dokáže-li se poškozený amatér vrátit do závodu, výše trestu je půl minuty. V opačném případě bude penalizace odpovídat času potřebnému k objetí jednoho kola.

 

Foto: Dirk Bogaerts

Odpykání trestu Stop and Go v jakékoliv délce nemusí být provedeno pouze v části vyhrazené pro tento účel. Nyní může probíhat i před garáží týmu provinilce. V případě přítomnosti vozu na příjezdu do boxů po vyhlášení neutralizace je odpykání trestu odloženo. Nově se tato podmínka vztahuje i na fázi „plné žluté“ (virtuální safety car).

Pomocníkem při posuzování prohřešků budou do vozu instalované vysílače signálu GPS. Na případnou nefunkčnost může doplatit účastník blíže neurčeným potrestáním.

Pokud dojde k zastavení závodu, budou se na vozidla vztahovat pravidla parc fermé. To znamená, že na nich mechanici nebudou moci provádět opravy, změny nastavení apod. Pravidlo se vztahuje jak na vozidla stojící na roštu, tak v boxové uličce a v garážích. Po vyvěšení červených vlajek musejí mechanici ukončit práce na vozidlech, pokračovat mohou až po signálu tří minut do obnovení startu.

Výjimku bude představovat přítomnost maximálně dvou mechaniků na roštu, kteří pomocí nejvýše dvou ventilátorů zajistí chlazení brzd. Další možností je kontrola pneumatik a ochrana vozu před deštěm. Těmto úkonům musí předcházet povolení vedení závodu.