Novinky

  • 20.06.2021 Neutral Alex Palou vyhrál závod IndyCar na trati Road America ve Wisconsinu

  • 20.06.2021 Good Max Verstappen (Red Bull) vyhrál VC Francie F1 v Le Castelletu

  • 19.06.2021 Good Pole position pro VC Francie F1 získal Max Verstappen (Red Bull)

Facebook Instagram

Triumf R-Motorsportu v Silverstone potvrzen

Triumf R-Motorsportu v Silverstone potvrzen

Švýcaři uspěli s odvoláním proti trestu po kvalifikaci

V druhém podniku Blancpain Endurance Cup, který se uskutečnil v polovině května v britském Silverstone, byl diskvalifikován nejrychlejší vůz v kvalifikaci. Na paměťové kartě v záznamovém zařízení vozu Aston Martin č. 76 týmu R-Motorsport nebyla při následné technické prohlídce nalezena žádná data z této části víkendu.

Švýcarům se odvoláním podařilo dosáhnout odložení verdiktu komisařů a po startu z pole position vyhráli tři hodiny trvající závod.

O měsíc později proběhlo tři hodiny trvající slyšení před odvolacím soudem belgického klubu RACB. Nyní byl zveřejněn konečný verdikt. Přestože byl švýcarský tým uznán vinným z porušení článku 89 sportovních pravidel seriálu Blancpain GT Series, místo diskvalifikace byl pouze pokutován.

V uvedeném článku je zmíněna odpovědnost všech soutěžících při převzetí, instalaci a provozu záznamového zařízení. Právě kontrola správné funkce prostřednictvím diod na zařízení v průběhu víkendu je v pravidlech popsána nejpodrobněji. Tým je povinen dohled zajistit v průběhu celého víkendu, především technickým personálem. Kvůli umístění na podlaze v prostoru na místě spolujezdce je mimo zorné pole pilota.

Přístroj je vybaven čtyřmi diodami – pro kontrolu napájení, zápisu, signálu GPS a stavu paměťové karty. Dle stavu mohou svítit zeleně, červeně, případně žlutě. Zařízení, které začíná zaznamenávat údaje při dosažení rychlosti 30 km/h, slouží také k přenosu dat časomíře a do televizního přenosu.

Součástí rozhodnutí soudu byl i popis událostí v neděli 20. května. Hlavními zúčastněnými aktéry byli datový inženýr týmu R-Motorsport Richard Woodgate a technický zástupce společnosti Emotag Matthias Hőlle.

Události v Silverstone

Krátce po úspěšném završení třetího dílu kvalifikace byl vítězný vůz předmětem obvyklého šetření techniků. Garáž švýcarské stáje byla umístěna v blízkosti pracoviště technických prohlídek, kam byl vůz odtlačen.

Matthias Hőlle vyjmul kartu ze záznamového zařízení a chtěl prostřednictvím svého počítače přečíst data. Na paměťové kartě nenalezl žádné údaje z kvalifikace. Po opakování postupu provedl zkoušku zápisu, aby vyloučil chybu média. Za přítomnosti komisařů byla karta vyjmuta a zaplombována. Do vozu byla vložena nová karta, na níž úspěšně proběhl záznam patřičných dat ze závodu.

Technik společnosti Emotag také vznesl dotaz na pracovníky televizní společnosti ohledně údajů z vyšetřovaného vozu. Ústně mu byla sdělena (dle pozdějšího šetření) špatná informace, že nedošlo k přenosu žádných údajů. Chybnou informaci předal dále komisařům. Necelou hodinu po předvolání dotyčného týmu bylo v 12.52 hodin vydáno rozhodnutí komisařů o vyloučení z kvalifikace kvůli porušení výše zmiňovaného článku.

Poznatky ze soudního slyšení

Zatímco chybná informace ohledně nefunkčnosti celého zařízení byla brzy objasněna, nejvíce času zabrala debata okolo paměťové karty. K jejímu odplombování došlo během červnového šetření za přítomnosti všech zúčastněných stran.

Při zkoušce paměťová karta nevykazovala známky poruchy. Záznamy ze sobotních volných tréninků byly stále čitelné i v době šetření. Na kartě byl také nalezen testovací soubor nahraný technikem společnosti Emotag v neděli. Zároveň byla provedena úspěšná zkouška zápisu dat náhodně vybraným přítomným fotografem. Tím byl vyvrácen jeden z bodů obhajoby, který poukazoval na chybný postup Hőlleho.

Další vyšetřování se zaměřilo na příčinu chybějících údajů, například kvůli kartě chybějící v zařízení. Absolvování pouhých tří kol během závěrečného dílu kvalifikace vedlo techniky SRO k domněnce, že se jednalo o záměr švýcarské stáje. V tomto případě mělo být snahou zakrýt mezitím zjištěnou chybu odvoláním na selhání karty.

Technici z SRO se domnívali, že k vložení karty do zařízení došlo až před prohlídkou. K tomuto úkonu stačí dvě vteřiny, například při přesunu vozu do garáže. Dle SRO však nelze takovýto úkon přesvědčivě doložit ze záznamu kamer v boxové uličce, s čímž se soud spokojil.

Jako důležitější bylo posouzeno neuspokojivé vysvětlení obhajoby ohledně nedbalosti při kontrole diod, signalizujících chybějící kartu. V tomto případě nedošlo k naplnění požadavků zmíněných v článku 89 během kterékoliv ze tří částí kvalifikace, za což byla uložena pokuta ve výši pěti tisíc eur.

Jelikož výpovědi hlavních aktérů obsahovaly rozpory, k rozhodnutí přispělo i jejich vystupování při červnovém slyšení. U technika Emotagu neshledali důvod k poskytnutí nepravdivých tvrzení, zatímco jednání inženýra švýcarského týmu na ně působilo jako velmi nervózní.

Soud zamítl námitku obhajoby ohledně selhání karty v kvalifikaci kvůli vibracím a vysokým teplotám. Švýcaři již nedokázali vysvětlit přítomnost dat zaznamenaných za podobných podmínek v sobotu.

Poslední výhradou obhajoby byl nespravedlivý a nepřiměřený trest komisařů. Tentokráte dal soud za pravdu Švýcarům, že diskvalifikace byla příliš přísná. Důvodem je nekonkrétní výše trestu v části pravidel, požadující odpovědnost účastníků za správnou činnost záznamového zařízení.

Kromě výše uvedené pokuty 5000 eur za pochybení při nedostatečné kontrole záznamového zařízení uhradí R-Motorsport administrativní náklady ve výši 500 eur. Poplatek za přijetí odvolání ve výši 2000 eur nebude švýcarské stáji vrácen.

Komentáře ke článku